Pešterski Treset spada u najkvalitetnija prirodna organska i organo-mineralna đubriva, ne samo u Srbiji i Evropi već i u Svetu. Koristi se kao organski oplemenjivač zemljišta i ima vrlo široku primenu.

Pešterski treset je nastao pre više od hiljadu godina, na Pešterskom polju, koje se prostire na teritoriji opština Tutin i Sjenica na nadmorskoj visini od 1.150 m. Na ovom polju se nalaze sigurne, kvalitetne i dugotrajne zalihe treseta.

o nama

Ovaj organski oplemenjivač zemljišta je nastao taloženjem i razlaganjem biljnih ostataka (mahovine, paprati i trske), u uslovima veoma surove planinske klime, karakteristične za peštersku visoravan.

Krajem proleća, tokom leta i tokom rane jeseni tj. u vreme sunčanih dana vrši se eksploatacija treseta na polju po usvojenim stručnim elaboratima i studijama koje su uradile stručne službe Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Institut za zemljište Beograd.

Posle sušenja treset se prebacuje u fabriku za preradu gde se filtrira, melje, prerađuje za posebne namene i na kraju pakuje.

Mešanjem ovog treseta različitog stepena mineralizacije sa različitim strukturama i količinama zgorelog ovčijeg stajnjaka (takođe sa Pešterske visoravni) i sa dolomitom,zeolitom, krečnjakom i drugim materijama proizvode se razni bio-supstrati.

Treset se prodaje u rinfuzu i upakovan u vreće od 5, 10 i 50 litara.