Privredno društvo PEŠTERSKI TRESET PRODUCTION DOO TUTIN bavi se eksploatacijom, proizvodnjom, preradom i prodajom treseta i supstrata u kojima je Pešterski treset osnovni sastojak.

U ponudi imamo niz proizvoda za više grana poljoprivrede (voćarstvo, povrtarstvo, rasadničku proizvodnju, četinarsku proizvodnju...) kao i supstrate za šampinjone i komercijalnu upotrebu.

Posedujemo najsavremeniju opremu za preradu, miksovanje i pakovanje treseta kao i za proizvodnju supstrata koja je u potpunosti automatizovana i elektronski vođenja.

O Pešterskom tresetu

Pešterski Treset spada u najkvalitetnija prirodna organska i organo-mineralna đubriva, ne samo u Srbiji i Evropi već i u Svetu. Koristi se kao organski oplemenjivač zemljišta i ima vrlo široku primenu.

Pešterski treset je nastao pre više od hiljadu godina, na Pešterskom polju, koje se prostire na teritoriji opština Tutin i Sjenica na nadmorskoj visini od 1.150 m. Na ovom polju se nalaze sigurne, kvalitetne i dugotrajne rezerve treseta.

Poboljšava kvalitet zemljišta, bilo da je kisele ili alkalne reakcije. Bogat je organskom materijom, homogen, usitnjen i bez mirisa.

Krajem proleća, tokom leta i tokom rane jeseni tj. u vreme sunčanih dana vrši se eksploatacija treseta na polju po usvojenim stručnim elaboratima i studijama koje su uradile stručne službe Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Institut za zemljište Beograd.

Posle sušenja treset se prebacuje u fabriku za preradu gde se filtrira, melje, prerađuje za posebne namene i na kraju pakuje.

Mešanjem ovog treseta različitog stepena mineralizacije sa različitim strukturama i količinama zgorelog ovčijeg stajnjaka (takođe sa Pešterske visoravni) i sa dolomitom,zeolitom, krečnjakom i drugim materijama proizvode se razni bio-supstrati.

Treset se prodaje u rinfuzu i upakovan u vreće od 5, 10 i 50 litara.